Cursus – Omgevingszorg en beleefplekken

Anneke van der Plaats – Cursus omgevingszorg en beleefplekken – Ontwikkelen en realiseren volgens de Brein-Omgeving Methodiek™

U leert het belang van beleefplekken voor het brein van mensen met dementie te begrijpen en weet welke eisen er gesteld worden aan een voor hen geschikte beleefplek.

Intramuraal & Extramuraal

Beleefplekken zijn erg belangrijk voor mensen met dementie. Doordat hun brein steeds minder goed functioneert vinden zij steeds minder herkenning in de omgeving. De onzekerheid en spanning neemt daardoor toe. Dit leidt vaak tot niet begrepen (probleem)gedag. Wanneer we de werking van de hersenen van mensen met dementie begrijpen, dan kunnen we ook bedenken hoe wij de omgeving voor hen optimaal vorm kunnen geven.

“Een gunstige omgeving voor mensen met dementie is meer dan het bij elkaar zetten van oude meubelen en af en toe wat muziek en beelden aanbieden.”

Beleefplekken vervullen een algemeen menselijk verlangen om veilig en prettig te vertoeven op een plek die van alle tijden is, zonder zorgen en met een diep gevoel van herkenning. Met bijpassende verlichting, geuren, kleuren, geluiden en interactie met anderen voegen deze plekken kwaliteit toe aan het leven van mensen met dementie. (Peter Peltzer)

Dr. Anneke van der Plaats heeft hiervoor op basis van haar onderzoek een methodiek ontwikkeld. Deze vormt het denkkader van waaruit wij de omgeving opnieuw vormgeven. Wij noemen dit Omgevingszorg volgens de Brein-Omgeving Methodiek™. Onder de omgeving verstaan wij hier (1) de fysieke omgeving, (2) de werk-leefprocessen en (3) de dag-tijdbesteding en de bijbehorende bejegening/interactie. De Beleefplekken zijn een onderdeel van de fysieke omgeving.

Voor wie

Voor verzorgers en begeleiders van mensen met dementie, medewerkers welzijn, activiteitenbegeleiders en mantelzorgers. Deelnemers aan deze cursus hebben tenminste een jaar ervaring met mensen met dementie.

Globale inhoud

Tijdens de workshop komen de volgende leerinhouden aan de orde:

  • Hoe werken de hersenen van iemand met dementie;
  • Hersenkundige en andere eisen die aan een Beleefplek gesteld moeten worden;
  • Bekijken en beoordelen van verschillende soorten Beleefplekken;
  • Hoe pak je het aan in de praktijk;
  • Maken van een moodboard en plan voor de eigen werksituatie.

Resultaat

U begrijpt het belang van beleefplekken voor het brein van mensen met dementie en weet welke eisen er gesteld worden aan een voor hen geschikte beleefplek.
U heeft onder leiding van de docenten een moodboard gemaakt waarmee u verder kunt werken in uw eigen werksituatie.

Duur van de workshop

De workshop duurt één dag van 9.30 tot 16.30 uur inclusief lunch. Er wordt een certificaat uitgereikt.

Kosten

€ 200,00 incl. 21% btw. Inclusief catering.

In-company

De workshop kan ook op de eigen locatie verzorgd worden om het werken met Beleefplekken op een goede en snelle manier in gang te zetten.

Max. 16 deelnemers per groep. Vraag via de link vrijblijvend een offerte aan.

vraag vrijblijvend een offerte aan

Locatie

Domus Locus in Wolfheze. Op loopafstand van het NS Station.

De docenten

  • Peter Peltzer (zoon van dr. Anneke van der Plaats)