Dienstverlening beleefplekken

Mensen met een beschadigde hersenfunctie hebben een andere prikkelverwerking. Daardoor ervaren zij de wereld totaal anders. Ontbreekt een goede interactie met de omgeving, is stress en probleemgedrag het gevolg. Daar waar hun hersenen het nalaten om prikkels juist te doseren of te interpreteren, kunnen wij ze een handje helpen. Hoe? Bekijk voor onze diensten deze site.

  • Vanuit expertise en ervaring kunnen we u met advies en begeleiding zodanig bijstaan, dat gangen, hoekjes en eventueel andere ruimtes aantrekkelijk worden voor mensen met dementie. Wij zorgen ervoor dat het ontwerp zodanig is dat mensen met dementie het prettig vinden om daar plaats te nemen. Onze diensten zijn creatief en laagdrempelig. Onze zintuiglijke pakketten en beleefplekken zijn ronduit uniek.
  • U kunt bij beleefplekken terecht voor één of meerdere beleefplekken en ook voor evt. andere ruimtes en gangen. Zowel grote verpleeghuizen alsook kleinschalige voorzieningen kunnen wij van nostalgische plekjes voorzien. Wij verzorgen ook de (her)inrichting bij reeds bestaande beleefplekken die om onduidelijke redenen toch niet werken.