Beleefplekken

  • Anneke van der Plaats – Praktische cursus Omgevingszorg & Beleefplekken volgens de Brein-Omgeving Methodiek™

U leert het belang van omgevingszorg en beleefplekken voor het brein van mensen met dementie te begrijpen en weet welke eisen er gesteld worden aan een voor hen geschikte leefomgeving.De cursus kan op de eigen locatie verzorgd worden om het werken met Beleefplekken op een goede en snelle manier in gang te zetten.

Globale inhoud Tijdens de workshop komen de volgende leerinhouden aan de orde:

• Hoe werken de hersenen van iemand met dementie;

• Hersenkundige en andere eisen die aan een Beleefplek gesteld moeten worden;

• Bekijken en beoordelen van verschillende soorten Beleefplekken;

• Hoe pak je het aan in de praktijk;

• Maken van een moodboard en plan voor de eigen werksituatie.

Praktische informatie:

Duur: De workshop duurt één dag van 9.30 tot 16.30 uur inclusief lunch.

Voor wie: voor verzorgende, verpleegkundigen, medewerkers welzijn, activiteitenbegeleiders, etc. Deelnemers aan deze cursus hebben tenminste een jaar ervaring met mensen met dementie.

Er wordt een certificaat uitgereikt.   

Max. 16 deelnemers per groep.